നിര്യാതനായി

നെന്മാറ: മുംബൈ റിട്ട.ഷിപ്പിങ് കോർപറേഷൻ ഓഫീസർ തിരുവഴിയാട് കുറ്റിക്കാടൻ അന്തപ്പായി മാത്യു (82) ന്യൂ മുംബൈ നെരൂളിൽ അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: പരേതയായ ലീല
മക്കൾ : ലിറ്റോ,ടിറ്റോ

മരുമക്കൾ : ജോജി, ജിന്നി. ന്യൂ മുംബൈ നെരൂൾ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ പള്ളിയിൽ സംസ്കരിച്ചു.