“ഹരിത കർമ്മം ഇന്നലെ.. ഇന്ന്.. നാളെ..” -ഹരിത സംഗമ സെമിനാർ

ഹരിതച്ചട്ടങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിച്ച് നടന്ന ഹരിത സംഗമ പരിപാടികളും വൈവിധ്യമാർന്ന ഹരിത സ്റ്റാളുകളും ഹരിത കർമ്മ സേന  പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശമായതോടൊപ്പം അകലങ്ങളിൽ നിന്നു പോലും അനേകം പേരെ ആകർഷിച്ചു. വിവിധ ബ്ലോക്കുകളിലെ ഹരിത കർമ്മസേന കൾക്കായി മൂന്ന് ദിവസമായി  നടന്ന ക്ലാസ്സുകളും വെള്ളിയാഴ്ച…

സ്ഥലം വില്പനക്ക്

കോട്ടായി പുലിനെല്ലി ഇരട്ടക്കുളങ്ങര അമ്പലത്തിനു സമീപം 10സെന്റ് square പ്ലോട്ട് പറമ്പ് വിൽക്കാൻ ഉണ്ട്, വാഹന സൗകര്യം ഉണ്ട്. Contact : +91 75589 73440