എസ് പി സിക്ക് നിത്യോപയോഗ വസതുക്കൾ കൈമാറി

പാലക്കാട്:റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പാലക്കാട് ഈസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ പാലക്കാട് കുമരപുരം ജിഎച്ച്എസ്എസ് ലെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ്കേഡേറ്റ്സിന് ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യ ഉപയോഗ സാമഗ്രഹികളും ഹാൻ വാഷ്, സാനിറ്റൈസർ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള നൂറോളം പ്ലേറ്റുകൾ’ ഗ്ലാസ്സുകൾ എന്നിവ നൽകി. ക്ലബ്ബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ശരിയാക്കി നൽകുമെന്നും റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞതായി സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.