ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

പാലക്കാട്: ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസ്, സൗത്ത് പോലിസ് ,ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് യൂണിറ്റ്, കൺട്രോൾ റൂം എന്നിവർ സംയുക്തമായി ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. പൂക്കളം, വടംവലി, ഓണസദ്യ എന്നിവ ഉണ്ടായി.