ഔഷധ സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള സന്നദ്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതി

പാലക്കാട്: ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യയും സംസ്ഥാന ഔഷധ സസ്യ ബോർഡും കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനവും ചേർന്ന് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള സന്നദ്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഔഷധസസ്യ കർഷകർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി പാലക്കാട് സായൂജ്യം ഹോട്ടലിൽ വച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഔപചോരികമായ ഉദ്ഘാടനം കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഡയറക്ടർ ഡോ ശ്യം വിശ്വനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഔഷധ സസ്യ കൃഷിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ക്വാളിറ്റിയിൽ പച്ചമരുന്ന് നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന് ഗവർണമെൻറ് തയ്യാറാക്കിയ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന വിളകൾക്കും അതുപ്പോലെ പച്ചമരുന്നിനും ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപടിക്രമം കർഷകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായതിനാൽ ഇത്തരം ട്രെനിംഗകൾ ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ധേഹം സൂച്ചിപ്പിച്ചു.

ദേശീയ ഔഷധ സസ്യ ബോർഡ് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ഗുണമേന്മയുള്ള സ്ഥാപനമായ ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണത്തോടെ, ഗുണനിലവാരത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നല്ല കാർഷിക, വയൽ ശേഖരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഔഷധ സസ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു സന്നദ്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്കീം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ‘ആയുഷ’ വ്യവസായത്തിന് നല്ല നിലവാരമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപിക്കുകയും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അരുൾ ജാസൺ അപിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡോ. കെ. സി. ചാക്കോ, ദിനേശ് കരുണാകര മേനോൻ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു. സംസ്ഥാന ഔഷധസസ്യ ബോർഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിഫ് ഓഫീസർ ഡോ. ടി. കെ. ഹൃദിക്ക്, കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനം പ്രിൻസിപ്പൾ സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ. എ. വി. രഘു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അമ്പതു ഔഷധ സസ്യകർഷക പങ്കെടുത്തു.