സ്വച്ച് ഭാരത് അഭിയാൻ മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

തൃശൂർ:ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ(എൻഡിആർ എഫ്) നാലാം ബറ്റാലിയ (ടി.എ)ന്റെ കീഴിലുള്ള തൃശ്ശൂർ ആർ ആർ സിടീമിലെ 25 സേനാംഗങ്ങൾ ടീം കമാൻഡർ ഇൻസ്പെക്ടർ എ.കെ. ചൗഹാൻ്റ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയതലത്തിലെ സ്വച്ച് ഭാരത് അഭിയാൻ മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്വച്ഛഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി തൃശ്ശൂർ രാമവർമ്മപുരം പള്ളി മൂലയിലുള്ള ഐ എം എ ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം, ഗവ.സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളും വഴിയോരപാതങ്ങളും ക്ലീനിക്കും മറ്റു അറ്റകുറ്റപണികളും നടത്തി.