വെള്ളം കയറിയ നിലയിൽ.

പോത്തുണ്ടി അണക്കെട്ടിലെ പുഴയിലേക്കുള്ള ഷട്ടറുകൾ 33 സെന്റീമീറ്റർ വീതം തുറന്നപ്പോൾ ചാത്തമംഗലം ആറ്റുവായി പാലത്തിനു സമീപമുള്ള വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയ നിലയിൽ.