നിര്യാതയായി

പറളി : അനുഗ്രഹ നഗറിൽ ഭാർഗവി അമ്മ (92) അന്തരിച്ചു. പരേതനായ ചാമി എന്ന കണ്ണന്റെ ഭാര്യയാണ്.
മക്കൾ: പരേതയായ രാധ, പ്രേമ, ഓമന
മരുമക്കൾ: പരേതനായ ഷൺമുഖൻ, എം. സുരേന്ദ്രൻ (റിട്ട. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ) ഭാഗ്യനാഥൻ (മണ്ണൂർ )