ആദരിച്ചു

ചെന്നെ വൈ.ജി.പി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് പ്രശസ്ത നാടക നടനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ഗിന്നസ് റിക്കാഡിന് ഉടമയുമായ മെഡിമിക്സ് എം ഡി ഡോ: എ.വി. അനൂപിനെ അഖില കേരള കലാകാര ക്ഷേമ സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അച്ചുതൻ പനച്ചിക്കുത്ത് പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നു.