കലാക്ഷേത്ര കലാ സാഹിത്യവേദിയുടെ 2023 ലെ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രമീള ശശിധരൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. നാടക പ്രതിഭ പുരസ്കാരം MG പ്രദീപ് കുമാറിനും, കവിതാ പുരസ്കാരം ജയേന്രൻ മേലഴിയത്തിനും ചെയർപേഴ്സൺ വിതരണം ചെയ്തു നാടക രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ പുത്തൂർ രവി , രവി തൈക്കാട്, വി. രവീന്ദ്രൻ, ദാസ് മാട്ടുമന്ത, SV അയ്യർ, സംഗീത കുളത്തൂർ, ദേവി പ്രസാദ്, A. ഗുരുവായൂരപ്പൻ,AR നാരായണൻ മുതലായവർ സംസാരിച്ചു.