ബസ്സ് മറിഞ്ഞു

പലക്കാട്: മണ്ണാർക്കാട് തിരുവാഴിയോട് ജങ്ങ്ഷനിൽ കല്ലട ട്രാവൽസിൻ്റ ബസ്സ് മറിഞ്ഞു.രണ്ടു പേർ മരിച്ചതായാണ് പ്രാഥമീക വിവരം. പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ആമ്പുലൻസും എത്തീട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു. ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ബസ്സ് പൊക്കുന്നുണ്ട്. ബസ്സിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്തിയാലേ കൂടുതൽ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുകയുള്ളൂ.