ഷെനിൻ മന്ദീരാട് സേവനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ

പാലക്കാട്‌ ഒലവക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വഴിയിൽ വസ്ത്രം, അന്നം പോലും ഇല്ലാതെഇരിക്കുന്നവർക്കു സഹായ ഹസ്തം വും ആയി യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ്‌ മെമ്പർ ഷെനിൻ മന്ദിരാട്.