കർഷകന് അടിയന്തിര ധനസഹായം നൽകണം: കെ.ശിവരാജേഷ്

മലമ്പുഴ : അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ മരുതക്കോട് തെയ്യൂണ്ണിയുടെ ഒരേക്കറോളം വരുന്ന നെൽകൃഷി ആന ചവുട്ടി നശിപ്പിച്ചു. കതിര് പരുവത്തിൽ ആയ നെൽകൃഷിയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, ആന ശല്യം വീണ്ടും രൂക്ഷമായ ഈ മേഖലയിൽ ഫോറെസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിന്റെ പരിശോധന കർശന മാക്കി, പാവപ്പെട്ട കർഷകനായ തെയ്യുണ്ണിക്ക് സർക്കാർ അടിയന്തിര ധന സഹായം നൽകണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ്‌ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും,യൂ ഡി എഫ് നിയോജകമണ്ഡലം കൺവീനറുമായ കെ.ശിവരാജേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.