മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാദികളുടെ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചു

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് നഗരസഭയുടേയും സൂചിത്വമിഷൻ്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാതികളുടെ പ്രദർശനം നഗരസഭാദ്ധ്യക്ഷ പ്രിയ അജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.നഗരസഭ പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശന യോഗത്തിൽ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വ: ഇ.കൃഷ്ണദാസ് അദ്ധ്യക്ഷനായി. കൗൺസിലർമാരായ പ്രമീള ശശീധരൻ, പി.സ്മിതേഷ്, ടി.ബേബി, ടി.എസ്.മീ നാക്ഷി, പി.സാബു, സുചിത്വമിഷൻ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അഭിജിത്ത്, സി സി എം ഇൻ ചാർജ് രാഖേഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.പ്രദർശനം രണ്ടാഴ്ച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും.