നിര്യാതയായി

അകത്തേത്തറ :വടക്കേത്തറ താഴത്തെമേലിടത്തിൽ  പങ്ങിഅച്ഛന്റെയും, വെള്ളാട്ട് വീട്ടിൽ വിശാലാക്ഷി നേത്യാരുടെയും മകൾ വി. പുഷ്പ നേത്യാർ (65 ) തെക്കെത്തറ  പുഷ്പഭവനിൽ നിര്യാതയായി

ഭർത്താവ് : മേലിടത്തിൽ രാജാവർമ്മ

മക്കൾ :  മീനാക്ഷി, പ്രിയ, അമ്പിളി

മരുമക്കൾ :  ശശി, മധുസൂദനൻ, പരേതനായ പ്രദീപ് കുമാർ